Hairstylist gives free haircut to homeless


Mark Bustos - naggupit og libre sa mga homeless
pic: from the internet
Libre nga gupit? OO, libre kaayo! Insakto naay libre nga gupit ilabi na sa mga tawong walay mga balay, kwarta o walay ikasarang nga mobayad para tawon moguapo o moguapa o gusto malimpyo ang ulo niini.  Ganahan kaayo ko aning tawhana nga nagpangalan ug Mark Bustos. Usa siya sa mga maayong mga tao sa kalibutan. Ang iyang ginabuhat kay nagatabang gupit sa mga buhok ilabi na gayod katong waly mga ikabayad. Pila pa kaha ka mga tawo ang makahimo niini sa lain lain nga paagi. Pasalamat ta nga bisan sa lain laing nahitabo sa kalibotan naa pa ta makit-an nga ingon ani nga mga tao. Dako kaayo ang akong respeto sa ingon ani nga mga tawo.  Dili pareha sa uban nga walay gihunahuna kung dili ang ilang kaugalingon o ang ilang paghimo nga madato.  Si Mark Bustos ang angay sundon sa mga batan-on, sundon ang iyang gibuhat nga pagtabang sa isig ka tawo.  Kamong mga batan-on makahimo mo nga motabang sa bisan unsang paagi basta lang para sa kaayohan sa uban.  Bisan unsa ka gamay o kasimpol ang inyong paagi, tama na kana haron kamo makatabang sa inyong isig-katawo.   Or bisan dili mo batan-on,  tigulang o bata pwede pa gihapon basta lang tinood ang inyong pagtabang.  Kung makatabang ta ang grasya mosumbalik baya gayod kanato.  malipay ang atong natabangan og kita pod malipay pod kaayo nga sa usa ka adlaw nakatabang ta.

Sa ubos naa ang mga ebidensya sa iyang kaayo nga gihimo.  kanus-a man mo mga palanggingging og palanggonggong?  
 Source:  pictures from the internet 

makahikap sa atong mga dughan


Talagsa ra ta kakita nga ingon ani nga mga tawo.Dili gwatsinanggo ang iyang paggupit.  Tarong og nindot.


.Guapo na ka noy! Smile na si manoy, lipay siya
Makalingi ta og makapangutana libre kaha na o bayad?  Libre taw na
gikan ni Mark Bustos
hasta bungot apilon para mas mosamot mogwapo
Tarong noy kay haron moguapo ka og samot.


Pogi na ka
Serbisyo nga de luxe!http://www.wdsu.com/money/stylist-gives-free-haircuts-to-the-homeless/27622448#!bIGSFX

No comments:

Post a Comment

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments