Letter B words and pictures


14.gif
Ang regalo nagtuyok tuyok.


1.gif                        
baby - bata, bebe
ba-ta, be-be         

                  
tas.gif
bag -bag


5.gif
barbeque- barbekyu
bar-bek-yu

141344x6mjpi8erl.gif
ballons - mga balon
mga-ba-lon
(add mga to make plural nouns)
pronunciation:  mga - ma-nga10.gif
banana- saging
sa-ging
bananas - mga saging
mga - sa-ging
0001c.gif
bat- kwaknit, kabog
kwak-nit; ka-bog


34.gif
ball - bola
bo-la


054.gif
bee -buyog
buyog0016.gif
bird- langgam
lang-gam

12.gif
birth - pagkatawo
pag-ka-ta-wo


blind28.gif
blind - buta
bu-ta
30.gif
book - libro
lib-ro

14.gif
box- kahon, sudlanan
ka-hon, sud-la-nan
gift  ----regalo
3.gif
boy - bata nga lalaki
ba-ta nga- la-la-ki055.gif
butterfly - alibangbang
a-li-bang-bang

Ang ali-bang-bang nag-kiay-kiay.
 
   


*add mga to make plural nouns
pronunciation:  mga - ma-nga

Magtoon ta:
bata  -   ba-ta 
baby  -  be-be
gift   -    re-ga-lo
barbeque -  bar-bek-yu
ballon -   ba-lon
ballons -  ma-nga ba-lon (mga balon)
banana - sa-ging
bananas - ma-nga sa-ging (mga saging)
bat -   kwak-nit
          ka-bog
ball -   bo-la
bee -   bu-yog
bird- lang-gam

birth - pag-ka-ta-wo

blind - bu-ta
book - lib-ro  
box -   ka-hon, sud-la-nan

gift  -   re-ga-lo

boy - ba-ta nga la-la-ki
butterfly - a-li-bang-bang


065.gif058.gif049.gif060.gif
047.gifAng mga mananap nagsayaw.
Ang mga ma-na-nap nag-sa-yaw.

No comments:

Post a Comment

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments