Numbers 31 - 40





Numbers  -    Mga numero

31

thirty one  - katlo 'ag usa
              - trayn 'tay uno



32

thirty two  -  katlo'ag duha
-  trayntay dos



33

thirty three  - katlo'ag tulo
                -  trayn 'tay tres



34

thirty four - katlo'ag upat
                  - trayn 'tay kwatro




35

thirty five  - katlo'ag lima
                   -   trayn 'tay singko



36

thirty six  - katlo'ag unom
          -  trayn 'tay sais



37
thirty seven   - katlo'ag pito
                  trayn 'tay siete




38
thirty eight  -  katlo'ag walo
               - trayn 'tay otso




39
thirty nine  - katlo'ag siyam
                   - trayn 'tay nuybe



40

forty  --  kap'atan
           -   kwarenta

__________________________________________

No comments:

Post a Comment

BE HAPPY

Maayong Adlaw Sa Tanan

Ang tubig sa butong makaayo ni sa atong panglawas.  Ilabi na gayod kung naa kay kay kidney trouble.  Niay 8 ka health tips kung moinom mo o...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines

visitors


Salamat kaayo

Fb comments