Numbers 31 - 40

Numbers  -    Mga numero

31

thirty one  - katlo 'ag usa
              - trayn 'tay uno32

thirty two  -  katlo'ag duha
-  trayntay dos33

thirty three  - katlo'ag tulo
                -  trayn 'tay tres34

thirty four - katlo'ag upat
                  - trayn 'tay kwatro
35

thirty five  - katlo'ag lima
                   -   trayn 'tay singko36

thirty six  - katlo'ag unom
          -  trayn 'tay sais37
thirty seven   - katlo'ag pito
                  trayn 'tay siete
38
thirty eight  -  katlo'ag walo
               - trayn 'tay otso
39
thirty nine  - katlo'ag siyam
                   - trayn 'tay nuybe40

forty  --  kap'atan
           -   kwarenta

__________________________________________

No comments:

Post a Comment

BE HAPPY

Maayong Adlaw Sa Tanan

Ang tubig sa butong makaayo ni sa atong panglawas.  Ilabi na gayod kung naa kay kay kidney trouble.  Niay 8 ka health tips kung moinom mo o...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines

visitors


Salamat kaayo

Fb comments