Numbers 11 - 20


Numbers  -    Mga numero11

eleven  - napulog usa
 - onse


12

twelve  -  napulog duha
-  dose13

thirteen  - napulog tulo
  -  trese14

fourteen - napulog upat
      -  katorse
15

fifthteen  -  napulog lima
    -   kinse16

sixteen  -  napulog unom
    -   dese sais17
seventeen  -  napulog pito
             -   dese siete
18
eighteen  -  napulog walo
       -   dese otso
19
nineteen  - napulog siyam
           - dese nuwebe20

twenty  --  kawhaan

No comments:

Post a Comment

BE HAPPY

Maayong Adlaw Sa Tanan

Ang tubig sa butong makaayo ni sa atong panglawas.  Ilabi na gayod kung naa kay kay kidney trouble.  Niay 8 ka health tips kung moinom mo o...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines

visitors


Salamat kaayo

Fb comments