10 great ideas for small space interiors

 Source:  http://www.amazinginteriordesign.com/10-ingenious-ideas-small-space-interiors
Ang bangko og lamesa kay mapilo - pilo.  Kung mahuman namo og gamay kay piloon lang ni ug naa na siya sa bungbong maong makadako na sa inyong lugar.  Hapsay kaayo tan-awon.

Kung gamay ra ang inyong lugar o ang iyong pinuy-anan.  Niay mga maayo nga ideya nga inyong mabuhat haron dili kaayo mo mahutdan sa lugar o bisan gamay  kaayo ang inyong balay.  

  Kining mga ideyaha  makanindot sa gamay nga lugar maong maayo kaayo ni ninyo sundon.   Kung naay kabalo magpanday usa sa membro sa inyong pamilya, mas maayo haron dili na mo kagasto.  

Kung dili mo kabutang og lamesa, kay gamay ra dyog kaayo inyong lugar, butangi og mapilo-pilo nga lamesa unya pwede nino dibuhoan og mga tiil og dekorasyon haron mora na siya og lamesa dyog.
Ang sirado sa inyong mga aparador  sa kusina, sala, sa tulganan, banyo o bisan asa, butangi og mga kordeso para makabutang mo sa inyong mga uban gamit  haron magamit ninyo tanan lugar o dili pa hasol tan-awon. Di ba mas limpyo og nakadungag og lugar?
Kung ganahan mo nga magsigig balhin-balhin sa inyong mga  higdaanan, aparador og  uban  pa nga mga gamit.  Butangi lang ni ninyo og ligid.   Para dali ra ni ninyo mabira og mabalhin bisan ikaw ra usa.   Dili na ka manawag og tabang para lang nimo mabalhin imong gamit.  Pwede pod ni ninyo butangan og mga hunos sa taas sa higdaanan haron butanganan sa inyong mga libro og uban pa.  Mas maayo nga mapilo -pilo og makuha-kuha.  Pwede pod ni ninyo pabuhatan og sliding nga pultahan nga naay samin haron dili makit-an ang inyong kama  o ang sulod niini ug  makapanamin na dayon mo.  Ang mga ligid dili man na mahal paliton.  Pinturaha sa inyong gusto nga kolor haron mas nindot tan-awon.
Ibutang ang  inyong higdaanan sa taas sa imong lugar. Tapos sa ubos daghan na inyong mabuhat.   Maayo kini sa mga boarding house o mga gagmay nga studio o mga usa ka room  o sa  condo o  puy-anan nga maglisod og butang og kwarto kay dili kaayo dako ang lugar. Pareha and ideya sa taas.  Inyong higdaanan kay naa sa taas nga lugar.  Butangan ninyo og hagdaanan para sa inyong pagsaka kanaog.  Sa kilid pod sa hagdaanan puwede pod ninyo butangan og makuha-kuha nga kordeso para sa inyong mga gamit.  Sa ubos sa inyong tulganan pwede ibutang inyong banyo og kasilyas. 
Pwede ninyo isangit ang inyong telebisyon sa dingding,  kay uso naman na karon og ang inyong butangan niini mahimo nga sa likod sa aparador o likod sa bungbong sa inyong kwarto.   Matuyok tuyok o mabira bira nga istilo ang buhaton ninyo.   Imbis nga ang inyong bungbong nagdikit, kung dili, mairog-irog o mabira-bira o matuyok ninyo kini.  Daghang ang mahimo ninyo niini kung dili siya tapot. 

Usa pod kini sa paagi sa inyong tulganan.  Ang inyong tulganan tua na sa taas pagkahuman ninyo og gamit ug makahimo kini sa lugar nimo nga dako na.  
Sa kilid og sa ubos sa inyong mga bintana pwede ni ninyo buhaton og mga kurdiso, butanganan sa bisan unsa nga gamit nga ganahan mo ibutang sama sa mga libro, mga dekorasyon o mga bisan unsa.
Ang sofa niini kay doble ang katuyoan, tulganan og lingkoranan.    Sa adlaw kay lingkoran  og sa gabii kay higdaanan.  

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments