Common nouns E numbers 1 - 21

Kasagaran nga mga pangalan sa bisaya sa letrang E. numero 1 paingon sa 21

 1. earth       -----------------------------   kalibotan
 2. earthquake   -------------------------   linog
 3. edge          ---------------------------   tumoy
 4. education ----------------------------   kinaadman
 5. effect      -----------------------------   epekto
 6. egg        ------------------------------   itlog
 7. eggs      ------------------------------    mga itlog
 8. elbow   -------------------------------   siko
 9. end      --------------------------------   katapusan
 10. engine  -------------------------------   makina
 11. error    --------------------------------   sayop
 12. event   --------------------------------   panghitabo
 13. example   ----------------------------   pananglitan, panig-ingnan
 14. exchange  ----------------------------   baylo
 15. existence  ----------------------------    pagkabuhi
 16. expansion  ---------------------------   dak-an
 17. experience  --------------------------    kasinatian, naagian
 18. expert --------------------------------   eksperto, hanas
 19. eye     ---------------------------------  mata
 20. eyes   ---------------------------------  mga mata

Bisaya digesting time:

1.The earth is round.                                            

Ang kalibotan kay lingin.                           
Lingin ang kalibotan.
2. A strong earthquake hits the central area.

Ang kusog nga linog  niigo sa sentro nga dapit.
Kusog nga linog niigo sa sentrong dapit.
3. Careful!  The knife has sharp edge.

Pagbantay! Ang kutsilyo kay hait ang tumoy.
Pagbantay! Hait ang tumoy sa kutsilyo.
4. Education is important to me.

Importante and kinaadman sa akoa.
5. The earthquake left  a bad effect to the people.

Ang linog kay nagbilin ug dili maayong 
epekto sa mga tawo.
6.  Egg is good for you.

Ang itlog kay maayo sa imo. 
7. Thre are eggs in the basket.


Naay mga itlog sa basket.
8.  My elbow hurts.

Akong siko kay sakit.
Sakit akong siko.
9. This is the end of my journey. 

Mao ni ang katapusan sa akong panaw.
10. The engine is not working.

Ang makina kay dili moandar.
11.  You can do it without error.

Mahimo na nimo nga way sayop.

12.  There is no event scheduled for tomorrow.

Walay manghitabo nga gi skedyul ugma.
13. She will give you an example.

Tagaan ka niya og pananglitan.
14.  Exchange it with a big one.

Baylo-i na ug dako.
15.  The existence is inevitable.

Ang  pagkabuhi kay dili mapugngan.
16.  The house needs an expansion in 2014.

Kinahanglan dak-an ang balay karong  2014.
17.  His experience  in life makes him a better   person. 

Ang iyang kasinatian sa kinabuhi maoy 
nagpahimo niya nga mas maayong tawo.
18.  He is an expert of taekwondo.

Eksperto siya sa  taekwondo.
Hanas siya sa  taekwondo.
19.   Have you heard  the new song "an eye of a tiger?"

Nakadungog ka sa bag-ong kanta nga "mata sa tigre?"
20.   The princess has beautiful eyes.

Ang prinsesa kay nindot ang mga mata.No comments:

Post a Comment

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments