Thursday, August 9

1 to 1,000,000 -Word numbers

Zero
sero, wala
One
usa, uno
Two
duha, dos
Three
tulo, tres
Four
upat, kwatro
Five
lima, singko
Six
unom, sais
Seven
pito, syete
Eight
walo, otso
Nine
siyam, nwebe
Ten
napulo, dyes
Eleven
napulo`g usa, onse
Twelve
napulo`g duha, dose
Thirteen
napulo`g tulo, trese
Fourteen
napulo`g upat, katorse
Fifteen
napulo`g lima, kinse
Sixteen
napulo`g unom, disesays
Seventeen
napulo`g pito, disesyete
Eighteen
napulo`g walo, disiotso
Nineteen
napulo`g siyam, disenuybe
Twenty
kawhaan, bayente
Twenty one
kawhaa`g usa, baynte uno
Twenty two
kawhaa`g duha, baynte dos
Twenty three
kawhaa`g tulo, baynte tres
Twenty four
kawhaa`g upat, baynte kwatro
Twenty five
kawhaa`g lima, baynte singko
Twenty six
kawhaa`g unom, baynte sais
Twenty seven
kawhaa`g pito, baynte syete
Twenty eight
kawhaa`g walo, baynte otso
Twenty nine
kawhaa`g siyam, baynte nuybe
Thirty
katloan ,trayenta
Thirty one
katloa`g usa, trayntay uno
Thirty two
Thirty three
Thirty four
Thirty five
Thirty six
Thirty seven
Thirty eight
Thirty nine
katloa`g duha, trayntay dos
katloa`g tulo, trayntay tres
katloa`g upat, trayntay kwatro
katloa`g lima, trayntay  singko
katloa`g unom, trayntay sais
katloa`g pito, trayntay siyete
katloa`g walo, trayntay otso
katloa`g siyam, trayntay nuybe
Forty
kap`atan, kwarenta
Forty one
kap`ata`g usa, kwarenta'y uno
Forty two
Forty three
Forty four
Forty five
Forty six
Forty seven
Forty eight
Forty nine
kap`ata`g duha, kwarenta'y dos
kap`ata`g tulo, kwarenta'y  tres
kap`ata`g upat, kwarenta'y  kwatro
kap`ata`g lima, kwarenta'y singko
kap`ata`g unom, kwarenta'y sais
kap`ata`g pito, kwarenta'y siyete
kap`ata`g walo, kwarenta'y otso
kap`ata`g siyam, kwarenta'y nuybe
Fifty
kalim`an, singkwenta
Fifty one
Fifty two
Fifty three
Fifty four
Fifty five
Fifty six
Fifty seven
Fifty eight
Fifty nine
kalim`a`g usa, singkwenta'y  uno
kalim`a`g duha, singkwenta'y dos
kalim`a`g tulo, singkwenta'y tres
kalim`a`g upat, singkwenta'y kwatro
kalim`a`g lima, singkwenta'y singko
kalim`a`g unom, singkwenta'y sais
kalim`a`g pito, singkwenta'y siyete
kalim`a`g walo, singkwenta'y otso
kalim`a`g siyam, singkwenta'y nuybe
Sixty
kan`uman, saysenta
Sixty one
Sixty two
Sixty three
Sixty four
Sixty five
Sixty six
Sixty seven
Sixty eight
Sixty nine
kan`uma`g usa, saysenta'y uno
kan`uma`g duha, saysenta'y dos
kan`uma`g tulo, saysenta'y tres
kan`uma`g upat, saysenta'y kwatro
kan`uma`g lima, saysenta'y singko
kan`uma`g unom, saysenta'y sais
kan`uma`g pito, saysenta'y siyete
kan`uma`g walo, saysenta'y otso
kan`uma`g siyam, saysenta'y nuybe
Seventy
kapitoan, setenta
Seventy one
Seventy two
Seventy three
Seventy four
Seventy five
Seventy six
Seventy seven
Seventy eight
Seventy nine
kapitoa`g usa, setenta'y uno
kapitoa`g duha, setenta'y dos
kapitoa`g tulo, setenta'y tres
kapitoa`g upat, setenta'y kwatro
kapitoa`g lima, setenta'y singko
kapitoa`g unom, setenta'y sais
kapitoa`g pito, setenta'y syete
kapitoa`g walo, setenta'y otso
kapitoa`g siyam, setenta'y nuybe
Eighty
kawalohan, otsenta
Eighty one
Eightyt two
Eighty three
Eighty four
Eighty five
Eighty six
Eighty seven
Eighty eight
Eighty nine
kawaloha`g usa, otsenta'y uno
kawaloha`g, otsenta'y dos
kawaloha`g, otsenta'y tres
kawaloha`g, otsenta'y kwatro
kawaloha`g, otsenta'y singko
kawaloha`g, otsenta'y sais
kawaloha`g, otsenta'y syete
kawaloha`g, otsenta'y otso
kawaloha`g, otsenta'y nuybe
Ninety
kasiyaman, nobenta
Ninety one
Ninety two
Ninety three
Ninety four
Ninety five
Ninety six
Ninety seven
Ninety eight
Ninety nine
kasiyama`g usa, nobenta'y uno
kasiyama`g duha, nobenta'y dos
kasiyama`g tulo, nobenta'y tres
kasiyama`g upat, nobenta'y kwatro
kasiyama`g lima, nobenta'y singko
kasiyama`g unom, nobenta'y sais
kasiyama`g pito, nobenta'y siyete
kasiyama`g walo, nobenta'y otso
kasiyama`g siyam, nobenta'y nuybe
One hundred
usa ka gatos, syento
One hundred one
One hundred two
One hundred three
One hundred four 
One hundred five 
One hundred six 
One hundred seven
One hundred eight 
One hundred nine    
usa ka gatos ug usa, syento uno
usa ka gatos ug duha, syento dos
usa ka gatos ug tulo, syento tres
usa ka gatos ug upat, syento kwatro
usa ka gatos ug lima, syento singko
usa ka gatos ug unom, syento sais
usa ka gatos ug pito, syento syete
usa ka gatos ug walo, syento otso
usa ka gatos ug siyam, syento nuybe
One hundred and ten
usa ka gatos ug napulo, syento dyes
One hundred and eleven
usa ka gatos ug napulo`g usa, syento onse
One hundred and fifty
syento singkwenta
Two hundred
duha ka gatos, dos syentos
Two hundred and one
duha ka gatos ug usa, dos syentos uno
Three hundred
tulo ka gatos, tres syentos
Four hundred
upat ka gatos, kwatro syentos
Five hundred
lima ka gatos, kinyentos
Six hundred
unom ka gatos, sais syentos
Seven hundred
pito ka gatos, syete syentos
Eight hundred
walo ka gatos, otso syentos
Nine hundred
siyam ka gatos, nwebe syentos
One thousand 
usa ka libo
Two thousand
duha ka libo
Three thousand
tulo ka libo
Four thousand
upat ka libo
Five thousand
lima ka libo
Six thousand
unom ka libo
Seven thousand
pito ka libo
Eight thousand
walo ka libo
Nine thousand
siyam ka libo
Ten thousand
napulo ka libo
One hundred thousand
usa ka gatus ka libo
One million
usa ka milyon

Like this reading? Please don't forget to like, share, comment and subscribe. A filipina in Belgium Kumusta mga bisaya o bisan dil...

Salamat kaayo

Share

Maayong Adlaw Sa Tanan nga mga bisaya, cebuano nga naa sa tibook kalibutan. Be happy. Life is good. Smile pod gamay diha bi. Katawa pod gamay haron malingaw ta og dili ta magka wrinkles. Unsaon na lang ning wrinkles no. Moabot man dyog bisan dili agdahon.

Bisaya, cebuano, visayan dialect in the Philippines

It's more fun in the Philippines. Share,like, comment and subscribe mga palangga.

Subscribe

I heart FeedBurner

Like this reading?

Don’t forget to like, comment, share and subscribe!☺️♡♡♡

Search This Blog