letter I


A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ice
idea
identical
identify
idiot
idle
ignite
ignorance
ill
illegal
illegible
illness
illusive
image
imitate
immature
imediate
immerse
immoral
immunize
impatience
imperfect
impersonate
implement
implicate
implore
impolite
importance
impossible
impostor
imprison
improper
impropriate
improve
impulse
impure
inattentive
include
incoherence
income
incomparable
incompetence
incomplete
inconceivable
inconsiderate
inconsistent
incorrect
increase
incriminate
incur
incurable
indebted
independence
indescribable
indestructible
indeterminable
indicate
indifference
individual
indivisible
indoor
industrious
inedible
ineffective
inexpensive
infant
infatuate
infect
inferior
infidel
infiltrate
infinite
inflame
inflate
influence
influenza
inform
informant
information
infuriate
ingredient
inhale
inhuman
initial
initiative
injure
injustice
ink
in-laws
inmate
inner
innocence
inquire
insane
inscribe
insect
insecure
insensible
insert
inside
insight
insincere
insist
insomnia
inspect
inspiration
install
ays
hunahuna, ideya
parehas
ilha, ilhon
buang, katok
way lihok
siga
ignorante
nagsakit, sakit
dili pwede
pwede
sakit
idlas
hulagway
sundog
bata-bataon, way buot
dali
ilubog
way dungog
bakuna
way pasensiya
dili perpekto
sundog
buhaton
iapil
hangyo
way batasan
importante
imposible
nagpakaron-ingnon
ipriso, priso
dili maayo, bati
dili maayo
ayo, ayohon
kalit
dili puro, dili tinood
wa naminaw
iapil
libog
kita
di makomparar
dili maayo
kulang
di katoohan
ways konsiderasyon
di magtakdo
sayop,dili insakto
dungag
apilon
nadawat, nakuha
walay kaayohan
utang kabubut-on
kagawasan
di mahulagway
di maguba
di mahibal-an
ipahibawo, ibutang, isulti
kalainan, lain, lahi
tao, usa ka buok
dili mabahin
sulod
kugihan
dili makaon
di maayo, dili epektibo
barato, dili mahal
bata
ibog, kaibog
takod
ubos
luib, maluibon
nasudlan
walay katapusan
dilaab
paburoton, burot
natakdan
kalintora
sultian, sulti, ipahibalo
ispiya
inpormasyon
kasuko, suko, lagot
sagol
ginhawa pasulod
dili makatawo
una
kugi
nasamad, sakitan
walay hustisya
tinta
ugangan
kauban
sulod
inosente
pangutana
buang
palista
insakto
walay salig, way seguro
walay hunahuna
iapil
sulod
hunahuna, ideya
dili tinood
pugos
dili katulog
tan-awon
inspirasyon
itaod

instead
    
 instruct
     instrument
     insult
     integrity
     intend
     interact
     intercept
     interes
t

interfere
interior
interpret
interrogate
interrupt
interview
intestine
intimidate
intolerable
intrigue
introduce
intrude
invade
invalid
invaluable
invasion
invent
inventory
inverse
investigate
investigation
invincible
invitation
invite
involve
inward
iron
irregular
irrelevance
irresistible
irresponsible
irritable
island
isolate
itch

  

imbis
tudlo, tudloan
instrumento, gamit
insulto, pakaulawan
dungog
para
himamat
babag
interesado, gusto
babag, pag-apil-apil
sulod
hubaron
sukton, pangutan-on
distorbohon, hunungon
interbyu
tinae
hilabtan, hadlokon
dili maantos
intriga,tsimis, tabi
paila-ila
way permiso,disturbo
sulngon, sudlon,sulungon
inbalido, dili kalakaw
kinahanglanon,importante
sulong
himo
ihapon, ihap
baligtad, bali
imbestigar, usisahon
imbestigar
dili makita
imbitasyon
imbitar
apil
sulod
puthaw
dili pirmi
dili importante
makadani
iresponsable,way silbi
makalagot
isla
ilahi, lahi, lain
katol
A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

No comments:

Post a Comment

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments