Letter A


                A B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abandon
abode
abolish
abort
absent
abstain
abuse
abusive
accept
accepted
accident
accomplice
accurate
accuse
accused
accuser
ace
acid
acknowledge
acne
acquaint
across
act
activate
actor
add
address
adequate
adieu
adjacent
admire
admit
adopt
advice
airplane
afar
affirm
afford
after
afterwards
again
against
agape
age
agency
agent
agreesive
agitate
ago
 agonize
biyaan
gipuy-an, balay,lugar
giwala, gitangtang
hunong
nipalta
hunong
abusar
abusado
angkon, dawat
giangkon, gidawat
aksidente, disrasya
kauban, kakunsabo
ensakto
akusar
akusado
nag-akusar
alas
aksido
giila
dagko nga bugas
himamat, ilaila
tabok
lihok
andar, sugdi
aktor
dungag
lugar asa nagpuyo
tama,daghan,ensakto
adiyos
tapad, duol
ibog
dawat
buhi,dawat
tambag
eroplano
layo
uyon, tando
kaya, makakaya
human
pagkahuman
usab
batok
nganga
edad
ahensiya, opisina
ahente
isog
lagot
niagi, nilapas
antos
agony
agree
ahead
aid
aim
air
alert
alias
alibi
alike
alive
all
allegation
allege
alley
alligator
all-in
allow
all Saint's day
all Soul's day
almighty
almost
alms
alone
aloud
also
altar
alter
altercation
alternative
although
alto
altogether
always
a.m.
amaze
ambition
ambulance
ambush
amenable
amend
amid
amiss
amuse
ancient
and
anew
angel
anger
antos
tando, sugot
una
tabang
plano
hangin
alisto, bantay
alias, pakarung-ingnon
rason
pareho
buhi
tanan
butangbutang
pagtuo
agianan
buaya
tanan
sugot
adlaw sa mga Santos
kalagkalag
Ginoo
hapit
limos
nag-inusara
kusog, lanog
mao pod, pareho
altar
usab, lain
away, samok, lalis
puli, ilis
bisan
alto
tanan
pirmi
buntag
kugang, natingala
pangandoy, ambisyon
ambulansya
atang
sugot
usab
sa tunga
sayop
lipay, himoot
daan,guwang
ug
usab, bag-o
anghel
kasuko
angry
anguish
animal
announce
annoy
annual
annul
annoint
anonymous
another
answer
ant
anticipate
any
apart
ape
apex
apiece
apology
apparent
appeal
appear
appetite
apple
applicable
applicant
appreciate
apprehend
approach
appropriate
approval
approved
approximate
April
argue
argument
arise
arm
around
arrange
arrest
arrival
arrive
arrived
arrogant
arrow
arthritis
artist
ascend
ash
nasuko
pait, kapait, nag-antos
mananap
sibya
hilabot
tinuig, matag tuig
hunong
tudlo, tugahan
nagtabon, wa ilhi
lain
tubag
hulmigas
hulat
bisan unsa
lahi
unggoy
tumoy
usa-usa
pasaylo
mora
hangyo
pakita
gana
mansanas
pwede
aplikante
dayig, dayg
dakop
tagbo, adto, himamat
tama, ensakto
uyon
nauyonan
bana-bana
Abril
lalis
lalis
tindog, barog
bukton
palibot
ayo
dakop
pag-abot
abot
niabot
hambog
bangaw, pana
rayuma
artista
saka
upos, aboA B C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No comments:

Post a Comment

Like, Share & Suscribe

Maayong Adlaw Sa Tanan & be happy

Like this reading? Please don't forget to share. Niay sayon himoon nga cake... ang Orange cake.  Dali ra kaayo himooon  gamit ang blen...

Visit Pilipinas

It's more fun in the Philippines Share share lang

visitors


Salamat kaayo

Fb comments