Thursday, August 4

Numbers 21 - 30

Numbers  -    Mga numero


21

twenty one  - kawha 'ag usa
              - baynte uno22

twenty two  -  kawha'ag duha
            -  baynte dos23

twenty three  - kawha'ag tulo
                -  baynte tres24

twenty four - kawha'ag upat
                  -  baynte kwatro25

twenty five  -  kawha'ag lima
                   -   baynte singko26

twenty six  -  kawha'ag unom
          -   baynte sais27
twenty seven   -  kawha'ag pito
                     -   baynte siete
28
twenty eight  -  kawha'ag walo
               -  baynte otso
29
twenty nine  - kawha'ag siyam
           -  baynte nuybe30

thirty  --  katloan
           -  traynte


No comments:

Post a Comment

Featured Post

27 Popular Cebuano Games

dampa Mao ni ang mga dula nga atong pagadulaon katong bata pa ta.  Pero bisan karon ginadula pa gihapon ni sa mga dagko.  Ilabi na gayod...